2019 © The InnerG your FrequenC Academy

 

Testimonials

Hoe ECP je leven, blijvend en creatief inspireert!

 

Deze workshop brengt je op een luchtige en speelse manier beter in contact met je intrinsieke gaven en talenten. Je wordt uitgedaagd om je hele wezen in te zetten en uitgenodigd om bewuster in het leven te gaan staan. Er worden je tools aangereikt om je intuïtie aan te scherpen en meer te gaan vertrouwen op je gevoel. Ik leerde op een adequate en ethisch verantwoorde manier doelen te stellen en te verwezenlijken op basis van mijn noden en verlangens; en storende elementen of blokkades te traceren en op te heffen die het bereiken van mijn doel in de weg kunnen staan. Je maakt daarbij kennis met de kracht van visualisatie. Bovendien maakte ik voor het eerst kennis met ECP en ik ontdekte daardoor een nog onontgonnen talent met groeimogelijkheden. De praktijk wordt gecombineerd en afgewisseld met interessante en verhelderende wetenschappelijk onderbouwde theoretische achtergrondinfo.

Bert Gillet, Jungiaans therapeut

‘Betutteling van de gevoelige HSP’s', niks is minder waar! Bij Sabine draait het om het bewust worden van jouw kracht en ze dompelt je onder in de wondere wereld van trillingen en frequenties. Binnen een theoretisch en wetenschappelijk kader reikt ze je tools aan om je focus te verleggen en je kijk op de wereld te veranderen. De intensieve dag blijft luchtig en fun door de concrete en praktische oefeningen die je helpen je intuïtie te versterken en je bewustwording te verruimen. Sabine stelt je de juiste vragen waardoor je echt gaat nadenken over je valkuilen, triggers en blinde vlekken. Je voelt onmiddellijk dat ze spreekt uit ervaring en haar wijze blik geeft je het vertrouwen dat ze je oprecht wil begeleiden in je zoektocht naar wat kan. En ja hoor, ALLES KAN! Voor mij was het een bijzondere, prikkelende, verhelderende en grensverleggende ervaring, uniek in zijn soort! Ik voel de verandering nu al. Van harte dank u wel Sabine! 

An V. uit Herentals, verpleegkundige en gezondheidsconsulente in opleiding.

Verrassende speeltuin

De workshop met Sabine heeft mij vooral een nieuwe kijk geboden op het hoog sensitief – zijn. 
Het gebrek aan cognitieve filter was voor mij vooral een bron van ergernis. Ik fixeerde mij op alle negatieve gevolgen: energietekort, neiging me af te zonderen, angsten … Sabine keert dit om en toont ook de mogelijkheden die de HSP – eigenschappen met zich meebrengen.

Naast een inzichtvolle uitleg over hoog sensitiviteit, gidst ze de deelnemers naar een actieve instelling om met hoog sensitiviteit om te gaan.

Er gaat een nieuwe wereld – of zoals zij het treffend benoemd: speeltuin – voor je open. De holistische visie op de verbondenheid van alle materie doet je naast je observatiecapaciteit ook bewust worden van je eigen ‘manifestatie’. Net zoals je prikkels ontvangt, beïnvloed je namelijk ook je omgeving. 

Sabines workshop is een waardevolle eerste stap om kennis te maken met haar ‘tools’, waarmee je niet alleen leert om te gaan met de karakteristieken van HSP, maar ook de mogelijkheden ervan exploreert. 

Carolien Deparck, Vertaler-Ondertitelaar