2019 © The InnerG your FrequenC Academy

 

ECP

Wat is ECP of Enhanced Cognitive Perception?

Als de hersenen van een hoogsensitief persoon niet in één, maar in meerdere centra tegelijkertijd data opnemen, dan is het zo dat er meer informatie wordt verwerkt in het onderbewuste dan we beseffen. Dit is het vermoeiende aspect dat zich onderscheidt van een extravertere manier van dataverwerking door het brein. Je kan het vergelijken met een computer waar een te zwaar programma op draait bijvoorbeeld, deze computer zal zn verwerkingsprocessen vertragen.

Je zou dus kunnen zeggen dat het lijkt alsof er vertraging optreedt, terwijl in wezen een meervoud aan prikkels wordt behandeld en geplaatst. Een redelijk intensief proces dat om de nodige energie vraagt.

Wat je als HSP vaak te horen krijgt is dat je blij hoort te zijn met deze extra die je zoveel details en belevingsdata oplevert.

Echter, als overprikkeling tot vermoeidheid lijdt en het HSP systeem geen tijd noch ruimte krijgt even te resetten en op te laden, gaat het meestal fout.

HSPs zijn vaak zeer plichtbewuste spelers op vele terreinen en willen graag alles zo goed en volledig mogelijk doen. Deze drang naar wat je perfectie zou kunnen noemen, kan tot burn-out of ook bore-out leiden indien de HSP niet doorheeft dat er grenzen dienen te worden bewaakt binnen dit belevingsproces. Deze horen in eerste plaats duidelijk te zijn voor jezelf om ze dan in de dagdagelijkse praktijk te stellen naar de omgeving toe.

Het vraagt om zelfonderzoek. Indien een HSP over z’n toeren raakt, valt de extra ook meteen weg, het hele systeem heeft dan, bijna letterlijk, stoom aflaten van doen.

Een HSP in balans is in staat om zich te verbinden met het veld, de elementen, dieren, de natuur en mensen rondom zich op een manier die voor hem/haar moeiteloos lijkt. Een introvertere HSP is gewend naar de innerlijke kern te gaan en geen extra prikkels buiten zich op te zoeken, integendeel. Ze connecteren met een innerlijke kosmos.

Hoe dan ook, de meerderheid onder hen kent de reikwijdte van de innerlijke speelplaats niet en dit opent nu net een hoorn des overvloeds op een zeer ruim niveau. 

Hoogsensitieve introverten zijn als geen ander gewired om naar binnen te gaan en de deur der perceptie, zoals de meesters doorheen de geschiedenis het noemden, te betreden via de hart chakra & derde oog frequentie. Hun gevoel voor empathie gelinkt aan intuïtie en een ruime databank die ten allen tijde kan worden geconsulteerd maakt van hen bijvoorbeeld, excellente observators, luisteraars, raadgevers, mediators en probleemoplossers. Meer data geeft mogelijkheid tot een ruimer begrip der dingen. Net zoals visionairs in de toekomst lijken te kunnen kijken

Maar, hoe doen ze dat dan?

Elk visionair is hoogsensitief, net zoals elk hoogbegaafd persoon, andersom niet persé, en het verwondert dan ook niet dat grote namen in de kunst-, technologische- en ook innovatieve wetenschappelijke wereld HSP's zijn. Ook zij denken anders en zijn op één of andere manier in staat op een groter dataveld in te tunen, bewust of onbewust.

Elk HSP heeft het potentieel deze perceptieshift te verwezenlijken en van hun extra een krachtige tool te maken die hun wereld in een stress armer en prettig daglicht stelt.

Hoe bewuster jij je als HSP bent van deze mogelijkheden, des te efficiënter kan jij bijdragen aan deze wereld die emotionele intelligentie méér dan ooit hoog op de agenda heeft staan.

Deze wereld heeft jouw uitzonderlijk cognitief talent nodig!

Schenk jezelf een ontdekkingstocht!