2019 © The InnerG your FrequenC Academy

 

HSP & Introversie

Hoe weet je of je hoogsensitief bent?

Het is een terechte vraag die mij vaak wordt gesteld. 

 

Hoogsensitief, hooggevoelig…

 

De Amerikaans Jungiaans psychiater, Elaine Aron, kwam vanuit haar opleiding en praktijkervaring voor het eerst naar buiten met de term, De Hoogsensitieve Persoon

(The Highly Sensitive Person). Sinds 1991, bundelt ze haar bevindingen over HSP en SPS (Sensory Processing Sensitivity) verder, en schrijft boeken, die nog steeds wereldwijd met veel interesse worden gelezen. 

De HSP’s maken slechts 15 tot 20% van de bevolking uit en vormen omwille van een sensitievere cognitieve opname van prikkels, de grootste groep van haar cliënten. Aron maakt een onderscheid tussen extraverte en introverte sensitieven en of deze in een positieve of negatieve omgeving opgroeiden. 

 

In België verricht Elke Van Hoof wetenschappelijk werk. Ook zij schreef enkele boeken. Van Hoof is klinisch psycholoog, ze werkte mee aan projecten en onderzoeken en ontwikkelde haar eigen HSP test-en meetmethode, waarbij ze een onderscheid maakt tussen hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit als 

persoonlijkheidskenmerk. Ze doceert medische en gezondheidspsychologie alsook klinisch psychologische interventies aan de VUB. 

Indien inzicht in en overzicht van het onderzoek naar HSP jou interesseert, dan is haar werk een informatieve en kritische bundeling waarin ze geen argumenten zomaar aanneemt, noch uitsluit. Vanuit haar wetenschappelijke ervaring heeft Van Hoof een eigen kijk op het gegeven.

 

Wat is precies de moeilijkheid in het discours rondom HSP?

Het antwoord is simpel en complex tegelijkertijd…

Gevoeligheid en sensitiviteit is een onderdeel van wie je bent en hoe je op deze wereld komt.

We spreken over een karakter- of temperament eigenschap en er is dus geen sprake van diagnosestelling. 

Een HSP functioneert net zoals z’n medemens normaal in de wereld, maar blijkt vaak over versterkte cognitieve eigenschappen en vaardigheden te beschikken.

Als HSP wéét en voel je, sinds kinds af aan, dat je anders ageert en reageert op de wereld rondom je. Afhankelijk van het begrip en de approach van je opvoeders heeft dat gegeven een plaats gekregen of is het uit noodzaak verdrongen.

 

Scans bij HSP’s hebben aangetoond dat bij prikkels, meerdere centra in het  brein worden geactiveerd, dit duidt op de afwezigheid van een cognitieve filter. Aangezien het brein van een HSP niet anders verwerkt dan dat van anderen, vragen meer en gevarieerdere prikkels om een intensiever en langer dataverwerking proces. 

Dit kan logischerwijze leiden tot vermoeidheid en geïrriteerdheid.

Het is dan ook geen wonder dat een HSP meer alleen-tijd nodig heeft om het overbeladen systeem de kans te geven te ontladen en opnieuw op te laden.. 

 

 

Introversie

 

Ook introversie wordt al snel gelabeld als ‘verlegenheid’, terwijl een meer teruggetrokken natuur eerder duidt op de noodzaak om innerlijk te verwerken en reflecteren, iets wat de extravertere meerderheid dan weer oplost door nu net prikkels op te zoeken. 

Er is dus niet altijd behoefte aan contact en prikkels vanuit de omgeving om de balans inzake overprikkeling en vermoeidheid te herstellen.

Net zoals voorzichtigheid en angst ook niet dezelfde betekenis hebben maar eerder twee verschillende manieren zijn van omgaan met prikkels, heeft ook introversie en geslotenheid of verlegenheid een andere waarde en frequentie. 

 

 

Er bestaat dus een andere manier om naar jezelf te kijken, je problematiek om te gooien naar iets constructiefs en vooral kwalitatiefs. 

 

 

Je kracht vinden betekent volledig zijn!

Je goed in je vel voelen en je mojo vinden is gezien worden en bijdragen aan een innovatievere wereld!